Εκπαιδευτικών

Κατάταξη φοιτητών του μαθήματος <<Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις ΑΠ>> 5ου Εξαμήνου.

Οι φοιτητές κατατάσονται με βάση το επίθετο τους στα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Τετάρτης  9:30 -10:15  (Επίθετο απο ΑΓ μέχρι και ΓΚ)

Τμήμα Τετάρτης 10:30 -11:15  (Επίθετο απο ΓΡ μέχρι και ΚΑ)

Τμήμα Πέμπτης  10:30 -11:15  (Επίθετο απο ΚΕ μέχρι και ΜΑ)

Τμήμα Πέμπτης  11:30 -12:15  (Επίθετο απο ΜΕ μέχρι και ΟΡ)