Προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών ταυτοποίησης και ολοκλήρωσης της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών (επιτυχόντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023)