ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ" ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ"

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Σκέψης" και εργαστηρίου "Σεμινάριο" θα διεξαχθούν την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 στο γραφείο του κ. Πασχαλούδη.