Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις"