Ορισμός Εκπροσώπου μέλους Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024