Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενία και Τουρισμού.

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 12ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού». Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2023-2024 ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μεθόδους σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη).

Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης, διαζευκτικά. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενία και Τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2023 μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://aitiseis.mbatourism.ihu.gr/

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Συνημμένα στην ανακοίνωση θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2023-24.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις:
-- Στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού http://mbatourism.ihu.gr
-- Τηλεφωνικά: 2321049336, 2321049165 & 2321049229
-- Με e-mail: mbatourism@ihu.gr, seferidou@ihu.gr

Συνημμένα: