Σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων σίτισης μέσω της εφαρμογής σίτισης (https://sitisi.ihu.gr/) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024