Αναπλήρωση του μαθήματος "Διοίκηση Καινοτομίας

ην Τετάρτη 7/6/2023 και ώρα 15:15 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Διοίκηση Καινοτομίας Τεχνολογίας".

 
Ο διδάσκων
 
Νικόλαος Τρεβλόπουλος