ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΈΤΗ

Την Δευτέρα 29/5/2023 οι παρουσιάσεις των εργασιών θα ξεκινήσουν στιε 16:30