ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 1" (Πρόγραμμα ΤΕΙ)

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους του Μαθήματος "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ληψη Διοικητικών Αποφάσεων 1 "(Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ) θα γίνουν την Τετάρτη 31/5/2023 και ώρα 15:30 στο εργαστήριο 19 .Ο Διδάσκων   Βάκαλος Αλέξανδρος