Ανακοίνωση Εξέτασης Εργαστηρίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΤΕΙ)

Η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στις 31-5-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρa 10:15-12:00 στο εργαστήριο 19.

Ο υπεύθυνος του εργαστηριακού μαθήματος :

Νικόλαος Κασμερίδης.