Αναβολή του μαθήματος «Οικονομικά Μαθηματικά» στις 17/5/2023

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Τετάρτης 17/5/2023 στα «Οικονομικά Μαθηματικά» δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Γεώργιος Καραβασίλης