Αναπλήρωση μαθήματος "Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση"

Την Τρίτη 6/6/2023 και ώρα 5:30μμ θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Ευρωπαική Οικονομική Ολοκλήρωση" (αμφιθέατρο 4).
 
Η διδάσκουσα
Ξ.Χ