Αναβολή μαθήματος Δημόσιες Σχέσεις, 8/5/2023

Η διάλεξη του μαθήματος «Δημόσιες Σχέσεις» δεν θα πραγματοποιεί την Δευτέρα, 8/5/2023 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα καθηγητή. 
 
Το μάθημα να αναπληρωθεί την εβδομάδα των αναπληρώσεων πριν την έναρξη της εξεταστικής 
 
Ο διδάσκων 
 
Ιορδάνης Κοτζαιβάζογλου

Αναπλ. Καθηγητής