Σημαντική ανακοίνωση! Παράταση δηλώσεων μαθημάτων

Οι φοιτητές που δεν έκαναν οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων  ή δε δήλωσαν μαθήματα μπορούν να τα δηλώσουν  μέχρι τις 12.05.2023.