Η ορκωμοσία του Τμήματος ΟΔΕ (22-6-2023)

Η ορκωμοσία του Τμήματος ΟΔΕ (φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ και Πανεπιστημίου) θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης».
Στην ορκωμοσία μπορούν να συμμετέχουν, όσοι φοιτητές θα αποστείλουν αίτηση ανακήρυξης έως και τις 12.05.2023 .
Οι ανακηρυχθέντες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να εμημερώσουν τη Γραμματεία  έως τις 12.05.2023.
 
Επισημαίνεται ότι σχετικά με την ορκωμοσία είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή.
 
Η Γραμματεία του Τμήματος