Αφορά το μάθημα "Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας"

Η διδασκαλία του μαθήματος ""Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας" δεν θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 26/04/2023. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα των αναπληρώσεων μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές