Αναβολή Μαθήματος " Διοίκηση Δικτύων Διανομών"

Η διδασκαλία του μαθήματος "Διοίκηση Δικτύων Διανομών (Logistics)" δεν θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 25/04/2023. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα των αναπληρώσεων μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές