Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση"

Η διδασκαλία του μαθήματος "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25.04.2023 και ώρα 18.00-21.00 και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.