Αναβολή Μαθήματος “ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ”

Το " ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ " την Τρίτη 16/05/2023 δεν θα πραγματοποιηθεί.