ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι Α.Π."

Από την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 οι ασκήσεις πράξεις του μαθήματος θα γίνονται στις 17:15 - 19:00 στην αίθουσα 102. Το τμήμα της Τρίτης γίνεται κανονικά στις 10:15 έως 12:00.