Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημ. έτους 2022-23

Η κατάταξη των πτυχιούχων πραγματοποιήθηκε από την Επταμελή Επιτροπή Κατατάξεων, συνεδρίασης της Συνέλευσης  του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά από εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Η Επιτροπή αφού διασφάλισε διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας ανακοινώνει τον πίνακα των επιτυχόντων, μετά την επικύρωσή του στην  1η /23.01.2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με αλφαβητική σειρά:

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

Α………..

Β………..

Γ…………

Γ…………

Γ…………

Γ…………

Δ………..

Θ………..

Ι………….

Κ…………

Κ…………

Κ…………

Κ…………

Κ…………

Μ……….

Μ……….

Μ……….

Μ………..

Μ………..

Ρ…………

Σ………….

Σ………….

Σ………….

Σ………….

Τ………….

Τ………….

Τ………….

Υ………….

Φ…………

Χ………….

 

 

Σ………….

Χ………….

Μ…………

Ε………….

Σ………….

Φ………..

Π…………

Χ………….

Λ………….

Δ………….

Α………….

Κ………….

Π………….

Ε………….

Χ………….

Ε………….

Α………….

Η………….

Α………….

Κ………….

Μ…………

Χ………….

Μ…………

Β………….

Μ…………

Κ………….

Μ………..

Ι…………..

Δ………….

Α………….

……6385

……8398

……9689

……8280

……6085

……7247

……7078

……4347

……8929

……6735

……2866

……2606

……4720

……2761

……4499

……9907

……1630

……7972

……4656

……0751

……5384

……5090

……2774

……0736

……5497

……9095

……8211

……9276

……1440

……6296

 

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από 03.02.2023 έως 17.02.2023 με την προσκόμιση των συνημμένων δικαιολογητικών και αυτών που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής.