Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμ. 2022-23

Η έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το αακαδημαϊκό ημερολόγιο θα γίνει στις 26.09.2022, εκτός των μαθημάτων που θα διδαχθούν από ακαδημ. υποτρόφους μετά την υπογραφή των συμβάσεών τους και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.