Ανακοίνωση για απόκτηση σπουδατικής ταυτότητας (πάσο).