ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Αθανασία Καρακίτσιου
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο Νο 3, ισόγειο κτιρίου εργαστηρίων Σ.Δ.Ο.
Τηλ: 2321049223, e-mail: karakitsiou@ihu.gr

 

 

 

Διδασκόμενα μαθήματα

  • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Διοίκηση Προμηθειών
  • Διοίκηση Δικτύων Διανομών
  • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Θεωρία Παιγνίων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
  • Μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης
  • Διοίκησης Εφοδιαστικής  Αλυσίδας
  • Βελτιστοποίηση
  • Θεωρία Παιγνίων