Αιτησεις φοιτητών που έχουν τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και επιθυμουν να συνεχίσουν τις σπουδες για λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου

Οι φοιτητές που έχουν  τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και επιθυμουν να συνεχίσουν τις σπουδες για λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου και βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο του 13ου από 1 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο email: tde@teicm.gr μέχρι τις 19.09.2021.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 13ο εξάμηνο και πραγματοποιούν ακόμη την πρακτική τους άσκηση και επιθυμουν να συνεχίσουν τις σπουδες για λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία