Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΤΕΙ)

Οι φοιτητές που είχαν εξέταση στις 9:00-11:00 στο εργαστήριο Εισαγωγή στην πληροφορική να συνδεθουν 11:00-13:00 στο 91989970233