Υποψήφιοι Διδάκτορες, Επιβλέποντες, Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές