ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νικόλαος Γιοβάνης
Καθηγητής
Γραφείο Νο 6, Κτήριο εργαστηρίων Σ.Δ.Ο (απέναντι εργαστηρίου 19).
Τηλ: 2321049258, e-mail: ng@teiser.gr

Βιογραφικό, δημοσιεύσεις

 

 

Διδασκόμενα μαθήματα

  • Αρχές διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Εργασιακές σχέσεις
  • Διοίκηση Ποιότητας


Γνωστικό Αντικείμενο