ΒΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Books - Βιβλία Μονογραφίες

 • Mελέτη συστημάτων Η/Υ με πολλαπλούς επεξεργαστές’’. Διδακτορική Διατριβή Α.Π.Θ. σελ.230.
 •  Εντοπισμός   και   ανάλυση   περιεχομένου   Ιστολογίων   μ εγάλης   επιρροής   στο αντικείμενο της τεχνολογίας στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή Εργασία, ΕΑΠ
 • Εισαγωγικά θέματα Πληροφορικής – Αλγοριθμικής . Β. Βράνα - Δ. Κύδρος, Σοφία, 2009
 • http://www.esofia.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=4:εισαγωγικά-θέματα-πληροφορικής-αλγοριθμικής&Itemid=54
 • Hyperlinking Analysis of Political Blog Communication Patterns. K. Zafiropoulos - V. Vrana, Nova Publishers, 2010 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=16422


 
Chapters in a book - Σε τόμους με σύστημα κριτών

 • Ganou, E., Karavasilis, G. Vrana, V. & Kehris, E, 2022. Online Food Orderinf and Delivery applications: An empirical study of the factors affecting intention to re-use. In Katsoni, V & Seban, A.C, (eds.) Transcending Borders in Tourism through innovation and cultural Heritage. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham
 • Kydros D., Argyropoulou M. & Vrana V. 2021. COVID 19 goes on Twitter. Greek conversations and discussions. In A. Kavoura,  S. Halvovic & N. Totskaya (eds). Strategic Innovative Marketing and Tourism in the COVID-19 Era: 9th ICSIMAT Conference 2020, Springer Nature, 77-86
 • Bitzidis N., Dimitridis S., Karavasilis G, Vrana V., Kehris E, and Vrana, V. 2020 Enhancing Entrepreneurship: The Greek National Electronic Public Procurement System – Internal Customer Opinions. In Andreas Masouras  Georgios Maris and Androniki Kavoura, Entrepreneurial Development and Innovation in Family Businesses and SMEs , 87-108
 • Bitzidis N., Dimitridis S., Karavasilis G, Vrana V., Kehris E, and Vrana, V. 2020, Satisfaction from an e-procurement Information System: The Case of Greek Electronic Public Procurement System (ESIDIS) In: Kavoura A., Kefallonitis E., Theodoridis, P. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham
 • Vrana V., Kydros D., Kehris E., Theocharidis AI., Karavasilis G. (2019) A Network Analysis of Museums on Instagram. In: Kavoura A., Kefallonitis E., Giovanis A. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism (pp. 1-10). Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham
 • Vrana, V., Khan, F., Karavasilis, G., Kehris, V. & Kydros, D. Indian Cultural Institutions on Instagram. In: Kavoura A., Kefallonitis E., Giovanis A. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism (pp. 693-701) Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham
 • Theocharidis, A.I. Karavasilis, G Vrana, V Kehris, E. Antoniadis, K. What Is Affecting Customers’ Intention To Perform Social Media Marketing Activities In The Hotel Industry? In V.Katsoni (ed.) Exploring Smart Tourism: The cultural and sustainability synergies. (pp 375-391) Springer, Cham 
 • Zafiropoulos, K., Antoniadis, K. & Vrana, V. (2018). Community Characteristics in Tourism Twitter Accounts of European Countries in Marianna Sigala, Ulrike Gretzel (eds.) Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases Edited by  Routledge (pp 311-326)
 • Lazaridou K., Vrana V., Paschaloudis D. (2017) Museums + Instagram. In: Katsoni V., Upadhya A., Stratigea A. (eds) Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 
 • Vrana V., Zafiropoulos K., Antoniadis K., Theocharidis AI. (2017) Measuring the Twitter Performance of Hotel E-Mediaries. In: Katsoni V., Upadhya A., Stratigea A. (eds) Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 
 • Vrana, V., Zafiropoulos, K. and Antoniadis, K. 2016. Top European Museums on Twitter. Tourism and Culture in the Age of Innovation. Part of the series Springer Proceedings in Business and Economics pp 457-469 
 • Vrana, V. Nerantzaki, DM and Paschaloudis, D., 2015, ‘Greek museums on the web’,  Cultural Tourism in a Digital Era Springer International Publishing, pp. 97-109 
 • Zafiropoulos, K. &  Vagianos, V & Vrana, V., 2013 “Influential Greek Political Blogs: What Are They Talking  About?’  in  (ed.  Akrivopoulou,  C  &  Garipidis,  N.)  Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics: New Globalized Practices , pp.38-49.  
 • Karavasilis, I. Zafiropoulos, K.  & Vrana, V 2012 ‘E -Governance Adoption: Identification of Success Factors from Teachers’ Perspectives in Greece’, in Cakir, A., & Ordonez de Pablos, P. (Eds .), Social Development  and  High  Technology  Industries:  Strategies  and  Applications . (pp.   99-117). doi:10.4018/978 -1-61350-192-4.ch007
 • Vrana, V.  Zafiropoulos, K. &   Vagianos,  V  2012,  ‘  An Exploration of Wine Blog Communication Patterns’,     in  Sigala,  M.,  Gretzel,  U.,  &  Christou,  E.  (Eds.), Web 2.0 in  travel, tourism and hospitality: theory, practice and  cases .  Farnham,  UK:  Ashgate  Publishers,  pp  225 -238.  [Αρ. Αποδεικτικού 7). doi:10.4018/978 -1-61350-192-4.ch007
 • Zafiropoulos, K. & Vrana, V 2010, ‘ A hyperlinking study of Greek Political Blogs Communication Patterns’  ,    Internet Issues: Blogging, the Digital Divide and Digital Libraries ,    Nova  Science Publishers, Inc., USA, pp.27 -52 'letter-spacing:.45pt'>hgate  Publishers,  pp  225 -238.  [Αρ. Αποδεικτικού 7). doi:10.4018/978 -1-61350-192-4.ch007
 • Karavasilis, I Zafiropoulos, K   & Vrana, V , 2010, ‘Extending TAM to   Understand e-governance Adoption by Teachers in Greece’, Organizational, Business, and Technological Aspects of the Knowledge Society, Communications in Computer and Information Science , Volume 112. ISBN 978  3-642-16323-4. Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp. 57 -68
 • Zafiropoulos,   K. & Vrana, V 2009, ‘Active forms of political participation:   Active public opinion in participatory web’, G   Konstaninidis,  N  Marantzidis  &  T.  Papas  (eds.)  Parties and Politics in Greece. Kritiki, Athens, pp. 181 -204 (in Greeketter-spacing:.45pt'>pp  225 -238.  [Αρ. Αποδεικτικού 7). doi:10.4018/978 -1-61350-192-4.ch007
 • Zafiropoulos,    K.  &  Vrana,  V  2008,    ‘A  Social  Networ king  Exploration  of  Political  Blogging  in Greece’, Lecture Notes in Computer Science , Vol.  5288/2008 573 -582 le='font-size:8.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>. Kritiki, Athens, pp. 181 -204 (in Greeketter-spacing:.45pt'>pp  225 -238.  doi:10.4018/978 -1-61350-192-4.ch007
 

 
Journals - Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 • Kydros, D. & Vrana V. 2022.   Vaccination talks on Twitter. Semantic social networks and public views from Greece. WSEAS Transactions on Information Science and Applications. Vol. 19, 44-53
 • Kydros, D. Argyropoulou,  M. & Vrana V. 2021. A Content and Sentiment Analysis of Greek Tweets during the Pandemic. Sustainability. 13(11):6150.
 • Vrana, V. & Kydros, D., 2021. The Oscars in Twitter: Insights Acquired through Social Network Analysis”, Int. J. of Entertainment Technology and Management, 1(2),123-124.
 • Kydros, D & Vrana, V. 2021. A Twitter Network Analysis of European Museums. Museum Management and Curatorship. 36:6, 569-589
 • Van, N.T.T., Vrana, V., Duy, N.T. Minh, D.X.H., Dzung, P.T., Mondal, S.R. & Das, S. 2020. The Role of Human-Machine Interactive Devices for Post COVID-19 Innovative Sustainable Tourism of Ho Chi Minh City, Sustainability, 12(22), 9523
 • Theocharidis, A.I., Argyropoulou, M. Karavasilis, G. Vrana, V. & Kehris, E. 2020. An Approach towards Investigating Factors Affecting Intention to Book a Hotel Room through Social Media.  Sustainability, 12(21), 8973. 
 • Vrana, V. Kydros, D., Kehris, E., Theocharidis, A,I. & Karavasilis, G. 2019. Top Museums onInstagram: A Network Analysis. International Journal of Computational Methods in Heritage Science, Vol. 3,  Iss.  2, pp. 18-42
 • Kydros, D. Vrana, V & Kehris, E. 2019. Social Networks, Politics and Public Views: An Analysis of the Term “Macedonia” in Twitter, Social Networking, Vol. 8, pp. 1-15.
 • Azaria, Α. Karavasilis, G.  Kehris, E. & Vrana, V. 2019. The impact of financial crisis on university students in Greece South Eastern Europe Journal of Economics.
 • Kiorpes, C. Vrana, V. Karavasilis, I. & Paschaloudis, D. 2017. ‘Citizen Satisfaction from Local Government: Assessment in a Greek Municipality’. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 23, Num. 1, September 
 • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K. and Vrana, V. 2016, ‘Community characteristics of Twitter followers in EU-countries governmental accounts’, International Journal of Electronic Governance Vol.8, No.3, pp.283-302
 • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K. and Vrana, V. 2016, ‘A Method for Assessing the Performance of e-Government Twitter Accounts’, Future Internet, Vol. 8, No. 2, 12. Karavasilis, I., Vrana, V. and Zafiropoulos, K. 2016. ‘An Extended Model of E-Government Adoption by Civil Servants in Greece’, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Vol. 12, No. 1, pp. 1-23.
 • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K. and Vrana, V. 2015, ‘Communities of followers in tourism Twitter accounts of European countries’,  European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Vol. 6, Issue 1, pp. 11-26
 • Vrana, V.G., Dimitriadis, S.G. and Karavasilis, G.I. 2015, ‘Students’ perceptions of service quality at a Greek higher education institute’, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management , Vol. 6, No. 1, pp.80-102
 • Karavasilis G., Nerantzaki D.-M., Pantelidis P., Paschaloudis D. and Vrana V. 2015, ‘What Generation Y in Greece thinks about Green Hotels’  World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 11, No. 4, pp. 268-280
 • Theocharidis, A.I Nerantzaki,DM Vrana, V and Paschaloudis,D 2014, Use of the web and social media by Greek museums, International Journal of Cultural and Digital Tourism, Vol. 1, No.2, pp. 8-22
 • Zafiropoulos,    K  Karavasilis,  I  &  Vrana,  V , 2014 ‘Exploring  e -governance  acceptance  by  primary  and secondary education teachers  in Greece’,   International Journal of Information Technology and Management, 13(4): 285-304
 • Vrana V., Kydros D., and Theocharidis, A. 2014, A Network Analysis of Greek Tech Blogs: A Lonely Road,  Social Networking, 3(1): 1-8
 • Antoniadis  K.,  Vrana  V.  and  Zafiropoulos  K.  2014,  Promoting  European  Countries  De stination Image through  Twitter,  European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation , 5(1):  85-103
 • Zafiropoulos  K.,   Antoniadis  K.  and  Vrana  V.  2014,  Sharing  Followers  in e -Government Twitter Accounts: The Case of Greece, Future Internet, 6(2): 337-358
 • Dimitriadis,  S.,  Vrana.  V.,  Dimitriou,  S.,  Kalaitzis,  V.  and  Drogalas,  G.  2013,  Investigating customer  satisfaction  and  service  quality  in  academic  libraries:  the  case  of  Technological Educational  Institute  of  Central  Macedonia,  Int. J.  Decision Sciences, Risk and Management , 5(1):48-66
 • Vrana,  V  Zafiropoulos  K.,  Vagianos  D.,  2013,  ‘Authority  Groups  among  Popular  Wine  Blogs’ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism , 14:1–21.
 • Zafiropoulos  K.,  Vrana  V.,  Vagianos  D.,  2013     Measuring  influence  of  the  Greek  Political Blogosphere. Cyprus Journal of Science ISSN 1450-2291, 11:3-21
 • Zafiropoulos,   K Karavasilis, I & Vra na, V 2012, Assessing the Adoption of e -Government services by Teachers in Greece. Future Internet . 4(2):528-544
 • Zafiropoulos K., Vrana V., Vagianos D 2012,   Bloggers’ Community Characteristics and Influence within Greek Political Bl ogosphere. Future Internet. 4(2):396-412
 • Vrana,  V  &  Zafiropoulos,  K,  2011,  ‘Associations  Between  USPs  and  Design  Characteristics  of Mediterranean    Countries',    Journal   of    Hospitality   Marketing   &    Management ,    Special Issue: Evaluating  Website  Design  and  Structure  in  Tourism:  Dimensions,  Stakeholders,  and Marketing Issues vol 20. no.7, pp. 766 -790
 •  Vrana,  V  &  Zafiropoulos,  K,  2010,  ‘Locating  central  travelers’  groups  in  travel  blogs’  social networks’,    Journal of Enterprise Information Management ,  vol.  23,    no.  5,  pp.  595 -60
 • Karavasilis,  I.  Zafiropoulos,  K.    &  Vrana,  V  2010,  ‘ A  Model  for  Investigat ing  E-Governance Adoption Using TAM and DOI ’,   International Journal of Knowledge Society , vol 1,   no 3,   pp 71 -86
 • Zafiropoulos, K & Vrana, V 20 09, ‘The impact of political events on blog conversational patterns: two cases from Greece’,   ISSN: 1138 -9761 / www.cac.cat. Quaderns del CAC no. 33, Desembre 2009, pp. 77 -85
 • Vrana, V & Zafiropoulos, K, 2 009, ‘Rural Tourism Lodgings’ websites:  A comparative study among Mediterranean countries’,  International Journal of Tourism Policy ,  vol 2, no 1 -2,  pp.89-10
 • Zafiropoulos,  K  &    Vrana,  V  2008,    ‘Service  quality  assessment  in  a  Greek  Higher  Education Institute’,    Journal  of  Business  Economics  a nd  Management,  vol.    9,  No  1,  pp.33 -45
 • Vrana,   V &  Zafiropoulos, K 2006, ‘Tourism agents' attitudes on internet adoption: an analysis from Greece’,   International Journal of Contemporary Hospitality Management , vol 18, no 7 , pp. 601-608.
 • Zafiropoulos,  K  Vrana,  V  &  Paschaloudis,  D  2006,  ‘Patterns  of  Information  Services  on  Hotel websites. The case of Greece’,  Anatolia, vol 17,  no 2, pp. 5 5 -74.
 • Zafiropoulos, K & Vrana, V 2006, ‘A f ramework for the evaluation of hotel websites. The case of Greece’, Journal  of Information Technology & Tourism , Special Issue on   "Website Evaluations" vol. 8, pp.  239 – 254
 • Zafiropoulos,  K  Vrana,  V  &  Paschaloudis,  D  2006,  ‘The  Inter net  Practices  of    Tourism  Hotel Companies:   An  analysis   from   Greece’,      International Journal  of  Contemporary Hospitality Management, vol 18, no 2,pp. 156 -163.
 • Zafiropoulos, C & Vrana, V, 2005 ‘Information Services offered t hrough the Hotel Web sites. A Comparative study between Cypr us and Greece’,  The Cyprus Journal of Sciences,  vol 3,  pp. 225 -248.
 • Vrana, V  Zafiropoulos, C & Paschaloudis, D 2004, ‘Measuring the provision of information se rvices in  tourism  hotel  web  sites:  The  case  of  Athens -Olympic  City  2004’,  Tourism  and  Hospitality Planning and Development,  vol 1, no 3, pp. 255 -272. 

 
Greek journals - Σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 • Βράνα,  Β.,  Ζαφειρόπουλος,  Κ.,  Πασχαλούδης,  Δ.  2004,  Διαμόρφωση  πολιτικής  πωλήσεων  στην ξενοδοχειακή  βιομηχανία  με  χρήση  υπηρεσιών  πληροφόρησης  στις  δικτυακές  τοποθεσίε ς.     Η περίπτωση της Σαντορ ίνης,   Ε πιστημονική επ ετηρίδα εφαρμοσμένης έρευνας . ΙΧ, τχ. 1, σσ.   159 -174.
 • Ζαφειρόπουλος, Κ. και Βράνα, Β. Πρακτικές παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των τουριστικών ξενοδοχεια κών   επιχειρήσεων   στο   Διαδίκτυο,      Επιθεώρηση   Ελληνικής   Ακα δημίας   Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τόμος 2 Αρ. 2/3. σελ 21 -32. 

 

Conferences - Διεθνή Συνέδρια

 • Mpassias, V., Azaria, Α. and Vrana, V. 2021. Establishment of the first gaming hotel concept in Greece. TOURMAN 2021, Virtual Conference, 21-23 May.
  Poriazi, C.,  Karavasilis, G.,  Vrana, V.  and Kehris, E. 2021.   Food influencers on Instagram: the user viewpoint. TOURMAN 2021, Virtual Conference, 21-23 May.
 • Orfanidis, G., Vrana, V., Kehris, E, & Karavasilis, G. 2021. Understanding factors affecting Intention to Book a Hotel Room using a third-party website. Evidence from Greece. 9th ICCMI, Virtual Conference, 3-5 September
 • Kyrtasoglou, P., Antoniadis, A., Karavasilis, G., Kehris, E. & Vrana, V. 2021. Evaluating health service quality using patient satisfaction. The case of the pulmonary clinic of the general hospital of Serres, 2nd ICOHEMA 2021 “Preparing for a new world in health management: opportunities and challenges”, Thessaloniki, 19-21 March 2021
 • Konstantinidis, C., Lykou, A., Rizopoulou, E. & Vrana, V. 2021. Study of patients’ satisfaction as a competitiveness measure in primary health care. The case of four regional clinics in the municipality of Visaltia, Serres 2nd ICOHEMA 2021 “Preparing for a new world in health management: opportunities and challenges”, Thessaloniki, 19-21 March 2021
 • Kyrtasoglou, M., Vrana, V., Karavasilis, G. Kehris, E. Assessing satisfaction and quality of life of the elderly served by the program "Help at Home". The case of Serres municipality. 8th ICCMI, Virtual Conference, 13-15 September.
 • Theocharidis, Α.Ι. Vrana, V. Karavasilis, G. Kehris, E.  and Albertos Azaria. FactoAffecting Consumers' Intention to Book a hotel through Social Media  3rd International Scientific Conference, TOURMAN 2019, “Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead”, 24-27 October. Thessaloniki, Greece
 • Καζακλαρη, Γ. Καραβασίλης, Γ.. Βρανα, Β. 2019. Παράγοντες διαμόρφωσης ευνοϊκού σχολικού κλιματος για μια ολιστική προσέγγιση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2nd ICOMEU 2019, 29 Nov-1Dec, Thessaloniki, Greece
 • Ekmetsoglou T. Karavasilis, G. Vrana, V. Kehris, E. Azaria, A. (2018). Where should I go to eat? Factors affecting consumers’ choice. 6th ICCMI International Conference on Contemporar Marketing Issues, June 27-29, Athens, Greece
 • Soulidou, A. Karavasilis, G. Vrana, V. Kehris, E. Theocharidis, A.I. Azaria, A. (2018). Factors Affecting Hotel Selection. Greek Customers’ Perception. 2nd International Scientific Conference, TOURMAN 2019, "In search of excellence in tourism, travel & hospitality management" 25-28 October 2018, Rhodos, Greece, pp. 90-98.
 • Antoniadis, K., Grougiou, V., Zafiropoulos, K., Vrana, V.  & Theocharidis, A.I. (2018). The use of facebook & Twitter by DMO’s in Europe. 2nd International Scientific Conference TOURMAN 2019,"In search of excellence in tourism, travel & hospitality management" 25-28 October 2018, Rhodos, Greece, pp. 155-163.
 • Azaria, Α. Karavasilis, G.  Kehris, E. & Vrana, V. 2017, ‘The impact of financial crisis on university students in Greece’, 2nd Scientific Conference on "Productive Reconstruction of Greece: Economic Crisis and Prospects for Development", 5-6 May 2017, Serres, Greece.
 • Vaitsi, A.S., Kehris, E., Karavasilis, G., Vrana, V. 2016 ‘Adoption and Use of Social Media by Hospitals’ Staff in Greece’, 9th annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Innovation, Enterpreneurship and Digital Ecosystems,  14-16 September 2016 – University of Warsaw, Poland.
 • Karavasilis, G., Kyranakis, D., Paschaloudis, D. and Vrana, V., 2016, ‘Measuring service quality in higher education: the Experience of Technological Education Institute of Central Macedonia, Greece’, The Asian Conference on Education & International Development 2016, Art Center of Kobe, Kobe, Japan, Sunday, April 3 - Wednesday, April 6, 2016 
 • Karavasilis G., Nerantzaki D.-M., Paschaloudis D., Pantelidis P. and Vrana V., 2015, Green hotels and generation Y in Greece. Is it on board? World Association of Sustainable Development, 1-3 June 2015, Istanbul – Turkey
 • Tsanidis C., Nerantzaki D.-M., Karavasilis G., Vrana V. and Paschaloudis D., 2015, Greek consumers and the use of Bitcoin. International Conference on Business & Economic Development, 30-31 March 2015 NY, USA. The Business & Management Review, V. 6; N. 2, pp. 295—302
 • Vrana, V Zafiropoulos, K & Antoniadis, A, 2015, ‘Top European museums on Twitter’, 2nd International Association of Cultural and   Digital Tourism (IACuDiT 2015), 21- 24/5/2015 Athens Greece.
 • Theocharidis, A.I. Vrana, V Michailidis, E.N Zafiropoulos, K Paschaloudis, D and Pantelidis, P. ‘Social Influence in online social networks’, International Conference on Internet Studies (NETs2015), 18-19 July, Tokyo, Japan.
 • Gakis, P Vrana, V & Paschaloudis, D, 2015, ‘Impact of socioeconomic characteristics on customers’ Intention to use Internet Banking in Greece;  World Finance & Banking Symposium , 17-19 December, Hanoi, Vietnam
 •  Antoniadis, K. Zafiropoulos, K & Vrana, V, 2014 ‘Exploring potential communities of followers in governmental Twitter accounts of EU countries’, EGOSE 2014, St Petersburg.
 • Antoniadis, K. Zafiropoulos, K & Vrana, V, 2014 Communities of followers in tourism Twitter accounts of EUropean countries. ICT 2014 Oman
 • Antoniadis, K.  Vrana,  V  &  Zafiropoulos,  K  2014,  Associating  e -Government  and  e -Participation indexes   with   Governmental   Twitter   accounts   performance,   in   EU   Countries,   International Conference for E -Democracy and Open Government 2014 (CeDEM 2014) , 21-23 /05/2014,   Krems Austria.
 • Vrana,  V  Nerantzaki,  M. D.  &  Pascaloudis,  D  2014,  Greek  Museums  on  the  web.    International Association of Cultural and   Digital Tourism (IACuDiT 2014), 31/5- 1/6/2014 Athens Greece.
 • Antoniadis, K. Vrana, V & Zafiropoulos, K 2013, ‘Promoting European Countries Destination Image through  Twitter’,  VI international Tourism Congress ,  27-29  November,  Peniche,  Portugal. 
 • Kotsampasis  A., Vrana V., Sarigiannidis, L. & Paschaloudis, D. 2013, A model for investigating e - banking.  Adoption  in  Greece.  New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE2013), Chania, Greece, Conference Proceedings
 • Vrana, V   & Zafiropoulos, K 2012 ‘A Soci al Networking Analysis of wine Blogs’,   2n d  Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference , 31May-3June, Corfu, Greece.
 • Zafiropoulos,  K    Vagianos,  D  &  Vrana,  V  2011,  ‘  Discussion  of  eParticipation  topics  in  Greek political blogs CeDEM11 Proceedings of the International Co nference for E-Democracy and Open Government, Peter Parycek, Manuel  J.  Kripp,  Noella  Edelmann (Editors). 5 -6  May 2011  Danube University Krems, Austria, pp145 -157
 • Zafiropoulos,  K   Vrana, V  &   Vagianos,  D,  2010  ‘Conversation Au thorities  Among  Popular Wine Blogs’  EuroCHRIE 2010 -  Passion for  Hospitality Excellence ”  Amsterdam,  25 -28  October
 • Vrana, V Karavasilis, I Vagianos, D & Zafiropoulos, K 2010, ‘ Investigating success factors of e - governance  adoption  by  Greek  teachers’,9th   Special Conference of  HELORS onœ Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making €€  Agios  Nikolaos,  Crete,  Greece  on 27th-29th May.
 • Karavasilis, I Zafiropoulos,  K & Vrana, V 2010, ‘Factors Aff ecting the Adoption of  eGovernance by Teachers in Greece’, In Proceedings of   10th     European Conference on   eGovernment - National Centre  for  Raxation  Studies,  University  of  Limerick,  Ireland  Edited  by     David  O’  Donnell Inntellectual Capital Research, Lim erick, Ireland Published By Academic   Publishing International ISBN 978-1-906638-63.
 • Vrana, V  & Zafiropoulos, K  &  Karystinaiou, D 2009, ‘Hyperlink analysis of travel blogs: The case of travelpod.com’,   26th Eurochrie Conference.From  Services to Experiences in Tourism and the Hospitality Industry and Education”,Helsinki 22 -24 October.
 • Zafiropoulos,  K   &  Vrana,  V  2009,   ‚Representation  and  study  of  political  blogs  conversational patterns’,      4th  Mediterranean Conference on  Information Systems  Athens,   Greece,   25 -27 September.
 • Vrana,  V     &  Zafiropoulos,  K  2009,  ‘A  social  Networking  Analysis   of  travel  blogs’,      4th Mediterranean Conference on  Information Systems  Athens,  Greece,  25-27  September.
 • Karavasilis, I Zafiropoulos, K &  Vrana, V , 2009,  ‘Investigating total quality management through e-governance practices. The case of   regional primary and secondary education administrations’ 12th ICQSS Conference Programm (Joint conference of  QMOD &  Toulon Verona Conferences) Verona, 27 -29 August.
 • Karavasilis,  I  Zafiropoulos,  K  &    Vrana,  V,  2009,    ‘Policy  making  through  regional  education administrations websites’  6th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" (NHIBE 2009) 27-28 August Santorini Island,Greece.
 • Vrana, V   & Zafiropoulos, K 2008,   ‘Features, expected and perceived interactivity of top hotel websites’,    26th Eurochrie Conference Building a  legacy, Living the  dream: 2020 Vision for Hospitality and Tourism, Dubai11-14 October
 • Zafiropoulos, K   & Vrana, V  2008, business ATTITUDES  towards supervised work experience of greek technological education institutes students. The 5th International Conference ‘Business and Management’2008”, MAY 16 – 17, Vilnius, Lithuania
 • Vrana,  V    &  Zafiropoulos,  K  2008,    ‘Assosiations  between    USPs  and  design  characteristics  of Mediterranean  countries’  websites’,    Proceedings  of  the  2nd  International E -Business Forum Conference, Athens , 14 March
 • Vrana, V Zafiropoulos, C & Karavasilis, I 2007, ‘.Quality Evaluation of local government w ebsite’. A case  of  a  primary  education  administration’  10th  Toulon-Verona conference ,  3-4  September Thessaloniki.
 • Zafiropoulos, C Fragidis, G & Vrana, V 2007, ‘Service quality assessment in higher education: A comparison of students’ and staff’s attitudes in a Greek higher education institute’  10th Toulon- Verona conference, 3-4 September, Thessaloniki.
 • Zafiropoulos,  C  &  Vrana,  V  2007,    Measuring  Perceived  Interactivity  of  hotel  websites.  NEW HORIZONS IN INDUSTRY, BUSINESS AND EDUCATION (NHIBE 2007) 30 - 31 August 2007, Rhodes Greece .
 • Zafiropoulos,  C.  Vrana,  V  &  Karystinaiou,  D  2007,  ‘Differentiations  between  expected  and perceived  interactivity  in  hotel  web  sites’,    Proceedings  of  the  15th European Conference on Information Systems, ECIS2007 , June 7-9,  St. Gallen, Switzerland.
 • Zafiropoulos, C   & Vrana, V 2 006,   ‘ Internet Practices among travel agents: The case of Greece’ 24th EuroCHRIE Conference , 25-28 October, Thessalon iki, Greece
 • Vrana, V Zafiropoulos, C & Karystinaiou, D, 2006, ‘Factors influencing  Interactivity on top Hotel Brands  Websites’,     24th  EuroCHRIE Conference, 25-28  October,  Thessalon iki,  Greece 
 • D’Uggento, AM Petruzzellis, L Romanazzi, S Vrana, V & Zafiropoulos, C 2006, ‘Student satisfaction e  qualità del servizio nel le università: un’analisi trasnazionale Italia -Grecia’, Universita Degli Studi di Bari, Bari 20 -21 October. 
 • Zafiropoulos, C Vrana, V & Drogalas, G 2006,   ‘Measuring Content and Usability of Rural Tourism Lodgings  Websites’,     International Conference of  Trends, Impacts and  Policies  on  Tourism Development, Crete, Greece 15-18 June.
 • Vrana, V  Zafiropoulos,  C &   Paschalidis,  S  2006,  ‘Attitudes  towards  Internet Use among travel Agencies  in  Greece’,  14th European Conference on Information Systems (ECIS), 12  -  14  June, Göteborg, Sweden
 • Vrana, V  &   Zafiropoulos,   C  2006,   ‘Branding  Mediterranean Countries  Through Internet’ , 2nd International Scientific Conference Progress in  Tourism and  Hospitality :      Present &  Future Challenges , Thessaloniki, Gree ce1-4 June.
 • Vrana, V  Zafiropoulos, C & Drogalas, G, 2006, ‘Analysing students’ attitudes towards the adoption of e-learning: the case of technical vocational schools’,  3rd International Conference on Education and Economic Development, Preveza, Greece, 26-27 May.
 • Vrana, V   Zafiropoulos, K & Pascaloudis, D, 2005,   ‘Website Marketing Practices of Agrotouristic Lodgings’,  9th International Conference on Marketing and Development « Marketing Contributions to Prosperity and Peace» Thessaloniki, Greece, June 8 -11.
 • Zafiropoulos, K Vrana, V Paschaloudis, D & Bezergianidou, A, 2005,  ‘Global trends of the website content  for  the  accommodat ion  industry’,    4th  International Conference NEW HORIZONS IN INDUSTRY, BUSINESS AND  EDUCATION (NHIBE 2005)  25  -  26  August,  Corfu,  Greece. 
 • Frangidis,  G  Zafiropoulos,   C  Paschaloudis,  D  &  Vrana,  V  2005,   ‘A  longitudinal  study  on  how students   shape   opinion   about   quality   of   education:   research   outcomes   and   management implications’,   8th Toulon-Verona  Conference ESOE , 8-9 September, Palermo.
 • Vrana,  V  Zafiropoulos,  K.  &  Paschaloudis,  D,  2005,  ‘Benchmarking  usability  of  rural  tourism lodgings  websites’  Annual European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education (Euro-CHRIE) Conference «FACING CHANGE IN TOURISM AND HOSPITALITY ». 27 and 28 October, Paris.
 • Vrana, V  Frangidis, G Zafiropoulo s, C  & Paschaloudis,   D   2005, ‘Analyzing academic staff and students’  attitudes  towards  the  adoption  of  e -learning’,      ICDE International Conference ,  New Delhi, November 19 -23.
 • Zafiropoulos, C Vrana, V & Paschaloudis, D 2005,  ‘An ev aluation of the Performance of Hotel Web sites using the managers views about online Information Services’,   13th European Confetence of Information Science, (ECIS) Regensbourg Germany,May 26 -28.
 • Zafiropoulos, C Vrana, V & P aschaloudis, D 2004, ‘Patterns of Information services offered on the web. An analysis of Hotel -Company Practices’ , Annual European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education (Euro -CHRIE) Conference “Global  issues  and  trends  in  Hospitality  a nd Tourism Industries”, Ankara Turkey: Bilkent University, 3 -7 November. 

 Greek Conferences - Πανελλήνια Συνέδρια

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων. ωάννης Καραβασίλης, Ιωάννης Πούλιος, , Κώστας Ζαφειρόπουλος, Βασιλική Βράνα, Στέργιος Δομουχτσής.  2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας. Ψηφιακές και  Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση 23-25 /4 /2010 Βέροια – Νάουσα
 • Από το ισόπλευρο τρίγωνο στον κύκλο. Μια διαθεματική προσέγγιση σε Logo like περιβάλλοντα. Βράνα  Βασιλική, Καραβασίλης  Ιωάννης,  Καρτσιώτης  Θόδωρος.  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας. Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών 9-11/5/2008 Βέροια-Νάουσα

 

Other Presentations

 •  Ενεργητική κοινή γνώμη στο συμμετοχικό διαδίκτυο: απόψεις σχετικά με την εκλογή προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα ελληνικά ιστολόγια. Κώστας Ζαφειρόπουλοw και Βασιλική Βράνα, «Το Νέο Κομματικό Τοπίο στην Ελλάδα», 3-4 Απριλίου 2008
 • Ερευνα για την αξιολόγηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ του ΤΕΙ Σερρών Βράνα Βασιλική και Ζαφειρόπουλος Κώστας. Πρακτική Ασκηση – Εμπειρία και προοπτικές. Πρακτικά Διεθνούς συνάντησης ΤΕΙ Καβάλας 14-15-16 Ιουνίου 2007
 • Έρευνα για την αξιολόγηση του προγράμματος «Πρακτική άσκηση σπουδαστών β’ φάση Βράνα Βασιλική και Ζαφειρόπουλος Κώστας. Από την εκπαίδευση στην παραγωγή. Διημερίδα ΤΕΙ Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης και Παραγωγής & Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Γ’ Φάση 16-17 Μαΐου 2007.
 • Η αξιολόγηση των Unique Selling Proposition's (USP's) των ιστοσελίδων Μεσογειακών τουριστικών προορισμών, Βασιλική Βρανά, και Κώστας Ζαφειρόπουλος. Το e-business forum στον τουρισμό πάει PHILOXENIA 2007 «Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών: Ισχύουσα Κατάσταση, Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές» 11 Νοεμβρίου 2007 Θεσ/νικη.
 • Internet adoption by hotels and tourism agencies in Greece: Findings from an empirical survey. Vrana Vasiliki and Zafiropoulos Kostas International Symposium: “e-Business in Travel, Tourism and Hospitality” 26th of March 2007 Athens Chamber of Commerce and Industry7, Athens, Greece
 • "Evaluation of the quality of hotel companies web sites" Vrana, V. Zafiropoulos, K. and Paschaloudis, D. International Conference, "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy" October 13-15, 2005 in Chios, Greece.