ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την   Δ1α/ΓΠ.οικ.20651 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1308/τ.Β΄/03.04.2021) παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης μεφυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασία  μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.

Από τη Γραμματεία