ΒΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Βράνα Βασιλική
Καθηγήτρια
τηλ. 2321049312
email: vrana@ihu.gr
 
Βιογραφικό-CV

Δημοσιεύσεις-Publications


 

Διδασκόμενα μαθήματα

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρησεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρησεων Φιλοξενίαε και Τουρισμού      

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση