ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την  Δ1α/ΓΠ.οικ.18877 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1194/τ.Β/27.03.2021)παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης μεφυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασίας  μέχρι τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή. Από τη Γραμματεία