ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρόγραμμα Σχεδιασμού Ανθρώπινου Δυναμικού. Αφού κατεβάσετε και αποθηκεύσετε το αρχείο ManPower_Planning.rar στον υπολογιστή σας, αποσυμπιέστε το. Στο αποσυμπιεσμένο ντοσιέ (folder) που θα δημιουργηθεί υπάρχει το εκτελέσιμο αρχείο ManPower_Planning.exe, πάνω  στο οποίο πατήστε δύο φορές για να τρέξει το πρόγραμμα.
 
Program for ManPower Planning. First download the compressed file ManPower_Planning_EN.rar to the host computer. This file has to be unzipped to create a folder named ManPower_Planning_EN, which contains the executable file Man_Planning_EN.exe. Double clicking on the icon of this file the program will start running.