Εργασία Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο (ΑΠ)

Πληροφορίες για την Εργασία με καταλυτική ημερομηνία μέχρι 18/11/2020 στο παρακάτω αρχείο pdf. 

Συνημμένα: