ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρησεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62 124 Σέρρες, Γραφείο Νο 11 (β), ισόγειο κτιρίου εργαστηρίων Σ.Δ.Ο. 
Τηλ: 2321049280, Fax: 2321049165, e-mail: dimsot@ihu.gr

Βιογραφικό     Βιβλία     English Version

Ο Σωτήριος Γ. Δημητριάδης διαθέτει δίπλωμα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (1985) και διδακτορικό δίπλωμα του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του ίδιου Τμήματος (1992). Σήμερα είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο ‘Βιομηχανική Διοίκηση με έμφαση στα Συστήματα Στήριξης Διοικητικών Αποφάσεων’, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Υποστήριξης Διοικητικών Αποφάσεων, Διοίκησης Παραγωγικών Συστημάτων, Βελτιστοποίησης και Προσομοίωσης. Στο παρελθόν υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και διδάσκων με βάση το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία από τη συμμετοχή του, ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας, στην υλοποίηση πλήθους αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που κατά καιρούς χρηματοδοτήθηκαν από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Είναι συν-συγγραφέας πανεπιστημιακού βιβλίου με τίτλο ‘Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων : Βασικές θεωρητικές αρχές και εφαρμογές στη λήψη διοικητικών αποφάσεων’, 2η έκδοση, εκδόσεις Κριτική, 2020 και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Διδασκόμενα μαθήματα