ΚΕΧΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΕΧΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Καθηγητής
Γραφείο 11(α), ισόγειο κτιρίου εργαστηρίων ΣΔΟ
τηλέφωνο:  2321049238
e-mail: kehris@teiser.gr

Βιογραφικό, English-CV, δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα

 

 
Διδασκόμενα Μαθήματα 
Γνωστικό Αντικείμενο 
  • Προσομοίωση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
  • Πληροφοριακά Συστήματα

Ερευνητικά Προγράμματα