ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20

Οι ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών των επιτυχόντων  μετεγγραφής όπως αυτές κυρώθηκαν με τις αριθμ. 178250/Ζ1/14-11-2019 και 178229/Ζ1/14-11-2019 Υπουργικές Αποφάσεις, είναι   από Τρίτη 26.11.2019 έως και Παρασκευή 29.11.2019   Τα δικαιολογητικά αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση που έχουν καταθέσει οι φοιτητές.