Ανακοίνωση "Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσιδας"

Το  μαθήμα “Σχεδιασμός και Βελτιστοποίση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας”  δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πεμπτη 14  Nοεμβρίου  2019 η αναπλήρωση του θα γίνει την Τρίτη 26 Nοεμβρίου  2019  11:15-13:00