Επιπλέον τμήμα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση( Εργαστήριο)

Το επιπλέον τμήμα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση( Εργαστήριο) θα πραγματοποιείται στο εργαστήριο 15 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00. Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφηκαν στην επιπλέον ομάδα να παρευρεθούν στο εν λόγω τμήμα