Κατανομή ομάδων «Εισαγωγή στα ΠΣ και τον ψηφιακό κόσμο ΑΠ»

Τα Τμήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά και τον Ψηφιακό Κόσμο (ΑΠ) του Α Εξαμήνου θα χωριστούν με βάση το Επώνυμο του Σπουδαστή ως εξής:

Α μέχρι και ΓΕΩ (ΤΕΤΑΡΤΗ 9:15-10:00)

ΓΙΑ μέχρι και ΘΕΟΔ (ΤΕΤΑΡΤΗ 10:15-11:00)

ΘΕΟΦ μέχρι και ΚΟΥΤ (ΤΕΤΑΡΤΗ 17:15-18:00)

ΚΡΟΣ μέχρι και ΜΗΤΑ (ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15-19:00)

ΜΗΤΟ μέχρι και ΝΤΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:15-10:00)

ΞΑ μέχρι και ΠΡΙ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:15-11:00)

ΠΡΟ μέχρι και ΤΖΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:15-12:00)

ΤΖΕ μέχρι και Χ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:15-13:00)