Επαναληπτικό μάθημα για Αγγλικά

Τα επαναληπτικα μαθήματα για "Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων" θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9.15 (29/5/2019) και Πέμπτη 16.15 (30/5/2019)

Από τη Γραμματεία