Αναβολή μαθήματος "Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων"

Το  μάθημα Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 22-5-2019 στην αίθουσα Αμφ.2 και ώρα 13.00-16.00 αναβάλλεται  λόγω κωλύματος .

                                            - Ο -

                                       Καθηγητής

                             Παντελίδης Παναγιώτης