ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νικόλαος Κασμερίδης
Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο Νο 8, Κτήριο εργαστηρίων Σ.Δ.Ο (απέναντι εργαστηρίου 19).
Τηλ: 2321049178, e-mail: nikasm@teicm.gr

 

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές:  
Τρίτη 11:00-12:00, Πέμπτη 12:00-13:00

 

Διδασκόμενα μαθήματα

  • 106Π11  <<Εισαγωγή στην Πληροφορική>>  Εξάμηνο Α  (Εργαστήριο)
  • 203Π11 << Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων> > Εξάμηνο Β (Εργαστήριο)
  • 506Π11 <<Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση>>   Εξάμηνο Ε  (Εργαστήριο)
  • 604Μ11 <<Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις>>   Εξάμηνο ΣΤ  (Εργαστήριο)
  • 105        <<Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο >>  Εξάμηνο Α (ΑΠ)
  • 503        <<Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις >> Εξάμηνο Ε (ΑΠ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Συστήματα Πληροφορικής με ειδίκευση στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών