Αναβολή μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων" Τετάρτης 15.00-17.00

Το μάθημα  "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων" Τετάρτης 15.00-17.00 δε θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί με τά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.