Αναβολή μαθήματος "Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων I"

Το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων I δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου. Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.